Xích Movex – Ứng dụng thép không rỉ trong dây chuyền sản xuất chai thủy tinh

Các loại xích không rỉ Movex được ứng dụng trong các dây chuyền sản xuất vận hành dưới nhiều môi […]

03/05/2019 MHP Technique