22.09.2022

Điền kiện nào giúp Việt Nam thu hút các ông lớn ngành sản xuất?

  • Chỉ số tăng trưởng GDP nằm trong top so với khu vực Nam Á theo dự báo của World Bank – Doanh nghiệp Việt có thế mạnh về sản phẩm khuôn mẫu chính xác và chú trọng sản xuất xuất khẩu

  • Làn sóng dịch chuyển các nhà máy từ Trung Quốc về Việt Nam với các tên tuổi nổi cộm trong ngành như Panasonic, LG, Samsung, …

Hãy cùng cùng khám phá xem cơ hội nào sẽ giúp Việt Nam trở thành “công xưởng” mới của thế giới hay không qua infographic do MTA Việt Nam thực hiện

mhptechnique