Giải pháp sản xuất thủy tinh chất lượng cao

Tối ưu quá trình sản xuất thủy tinh chất lượng cao với giải pháp giảm thiểu vỡ, móp méo, giảm thiểu thời gian dừng máy, đảm bảo tốc độ vận chuyển êm, tăng hiệu suất sản xuất và đáp ứng môi trường hoạt động khắc nghiệt lên tới 1700 độ.
Xem thêm