Cơ hội nghề nghiệp

MHP tìm kiếm những nhân tố chủ động, sáng tạo và không ngừng học hỏi để phát triển. Công ty sẵn sàng trao cơ hội để nhân viên được thể thể hiện hết năng lực và bứt phá giới hạn chính mình.

STT Vị trí SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Nhân viên kinh doanh 3 TP Hồ Chí Minh 20/10/2022